Interesują Cię towary?

✔ Szeroki koszyk towarów może pełnić rolę dywersyfikatora dla portfela inwestycyjnego akcji i obligacji. ✔ Towary mogą potencjalnie zapewniać pewną ochronę przed inflacją. Jeśli słuchałeś radia lub oglądałeś kanały kablowe nawet przez kilka minut w …

Continue reading